Raons per recolzar una vaga feminista #8març2019

No es pot fer política des del menyspreu a les dones.

Reivindicant una política d’accés a l’habitatge que incorpori la perspectiva de gènere.

 

El proper 8 de març es commemora a tot el món el Dia Internacional de la Dona i, per segon any consecutiu, es convoca a Espanya una Vaga General de Cures, Consum, Estudiantil i Laboral.

La Comissió 8M Estatal, espai format per les Assemblees Feministes territorials, publica un dossier amb més de 200 raons per les quals sumar-se a la Vaga Feminista, un document que planteja quatre qüestions fonamentals: Violències, Cossos, Fronteres i Economia.

Fundación Atenea és una entitat que promou la transformació a través de la investigació, la formació, la intervenció i la incidència social. Reivindiquem unes polítiques públiques que contemplen el gènere com a variable imprescindible.

Ens unim a la Vaga General perquè ara més que mai s’ha de denunciar que no es pot fer política des del menyspreu a les Dones. Només des del reconeixement de l’estructura desigual que produeix la violència contra les dones es poden construir estats democràtics amb ciutadanes i ciutadans de ple dret.

Reivindiquem unes polítiques d’accés a l’habitatge que contemplin la realitat diferent de dones i homes.

Fundación Atenea és una entitat d’investigació-acció, realitza incidència política a Espanya i en l’àmbit internacional. La nostra feina ve marcada per l’acompanyament a persones en risc social en els seus processos d’inclusió i emancipació. Elles són les protagonistes, nosaltres només les acompanyem.

En tot allò que investiguem, planifiquem i fem hi ha present una mirada de gènere, de classe social, d’edat i d’ètnia. Sabem que els privilegis són d’uns pocs i que les desigualtats es broden amb fils creuats.

Reivindiquem que les polítiques públiques serveixin per recolzar les persones, a totes, a dones i homes i que promoguin canvis socials.

L’últim any hem estat investigant els processos d’inclusió residencial sota una perspectiva de gènere amb l’objectiu de conèixer l’exclusió residencial experimentada per les dones i les similituds i diferències respecte als homes.

El gènere influeix en la manifestació, graduació i vivència dels processos d’exclusió residencial.

L’exclusió residencial de les dones té un caràcter imperceptible. El sensellarisme ha estat predominant en la concepció de l’exclusió residencial i això ha invisibilitzat les dones.

En els processos d’exclusió residencial de dones, la violència de gènere actua amb tots els seus mecanismes complexes.

Per això reivindiquem unes polítiques d’accés a l’habitatge que contemplin la realitat diferent de dones i homes.

Advoquem per la necessitat de recollir millors estadístiques i desagregar-les per poder veure l’abast real de l’exclusió residencial; per visibilitzar els processos diferents d’homes i dones; per aprofundir en els mecanismes de protecció integral a les víctimes de violència de gènere; agilitzar els mecanismes de protecció social per evitar que les dones dormin al carrer i promoure un parc d’habitatge social amb perspectiva de gènere.

Fundación Atenea desenvolupa la seva feina a Espanya fonamentalment a Andalusia, Catalunya, Castella la Manxa, Extremadura, Madrid, entre altres regions.

Durant el mes de març s’han dissenyat campanyes i accions de denúncia a tots els territoris. Us animem a seguir-nos i a acompanyar-nos, també a les xarxes socials.

Paz Casillas Martínez

Directora gerent de Fundación Atenea

Tags: , , , , , , , , ,